Thế giới động vật cho bé
Free

Thế giới động vật cho bé

FDN-MASC March 21, 2012 Lifestyle
Used this app? Rate it

6 usersinstalled this application

Download
5.7 MB
10.000+
2.1 and up

Write a review

Description

Ứng dụng giúp trẻ em ghi nhớ nhanh các con vật thông qua việc nghe tiếng con vật và đoán xem đó là tiếng kêu của loài vật nào , trước khi bắt đầu chơi các em có thể xem và nghe qua tiếng kêu của các loài vật .

Don't miss interesting stories

 • Chatting Habbits Influence Your Facebook News Feed

  Chatting Habbits Influence Your Facebook News Feed

  News
 • EU Commission Wants to Take Down Geo-Blocking

  EU Commission Wants to Take Down Geo-Blocking

  News
 • Drupe Makes Communication Even Easier

  Drupe Makes Communication Even Easier

  News
 • Your Android Phone Could Put Your Data at Risk

  Your Android Phone Could Put Your Data at Risk

  News
 • Rumor: You May Soon Be Able to Pay Your Bills Using Gmail

  Rumor: You May Soon Be Able to Pay Your Bills Using Gmail

  News
 • How to Travel Back in Time Using a Smartphone

  How to Travel Back in Time Using a Smartphone

  News
 • Meet Gizmo 3D: Super Fast 3D Printer

  Meet Gizmo 3D: Super Fast 3D Printer

  News
 • Evolution Admins Take Off with $12 Million in Bitcoins

  Evolution Admins Take Off with $12 Million in Bitcoins

  News
 • All You Need to Know About Browser Migration

  All You Need to Know About Browser Migration

  Article
 • Make Custom Collages with Instagram's New Layout App

  Make Custom Collages with Instagram's New Layout App

  News